Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleIV" --2006/7/18 --10:28 --page 89 --#91 Module 7 Expressies, procedures en functies
 

Summary: "mapleIV" -- 2006/7/18 -- 10:28 -- page 89 -- #91
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 7 Expressies, procedures en functies
Definišeren van wiskundefuncties als Maple-procedures.Onderwerp
geen.Voorkennis
unapply, ->, procExpressies
Module 1, 3, 6, 25, 28.Zie ook
We hebben al diverse voorbeelden gezien van procedureaanroepen:
simplify, solve en plot zijn procedures en simplify(sqrt(1)) en
plot(sin(t),t=-Pi..Pi) zijn procedureaanroepen. Ook wiskundi-
ge functies worden door Maple opgevat als procedures. Het begrip
procedure zullen we hier in het kort bespreken. Voor meer details
verwijzen we naar Module 28.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering