Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
De Potentie van Mens en Maatschappij Diederik Aerts
 

Summary: 1
De Potentie van Mens en Maatschappij
Diederik Aerts
Centrum Leo Apostel, Vrije Universiteit Brussel
http://www.vub.ac.be/CLEA/
Wanneer we nadenken over mens en maatschappij met de bedoeling om meer te
begrijpen over de aard van wat er zich afspeelt, overvalt ons een gevoel van
overrompeling. De maatschappelijke dynamiek met de mens als hoofdrolspeler is
inderdaad zeer complex. In deze bijdrage hebben we dan ook niet de bedoeling om
zelfs maar een aanzet te geven tot een model voor deze dynamiek. Eerder willen we
aspecten ervan nader bekijken en daaruit inzichten naar voren brengen die een nieuw
licht werpen op bepaalde veelvoorkomende maatschappelijke denkbeelden. We doen
dit systematisch binnen een interdisciplinair kader en meer bepaald zullen we gebruik
maken van inzichten in verschillende wetenschappelijke disciplines en aantonen hoe
inzichten vanuit een bepaalde wetenschappelijke discipline op een vruchtbare manier
kunnen gebruikt worden om situaties te analyseren die traditioneel niet tot die
discipline behoren. Onze bijdrage richt zich globaal op de notie `potentie' in de
maatschappelijke dynamiek en hoe die notie verbonden is met variŽteit, robuustheid
kans en waarschijnlijkheid. Inspiratie daarvoor komt voor een gedeelte uit onze
activiteit in het onderzoeksgebied `fundamenten van de kwantummechanica' waarin de

  

Source: Aerts, Diederik - Leo Apostel Centre, Vrije Universiteit Brussel

 

Collections: Multidisciplinary Databases and Resources; Physics