Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Datastrukturer och databaser fr STS Tentamen 2002-03-15 8.00 13.00
 

Summary: Datastrukturer och databaser för STS
Tentamen 2002-03-15 8.00 ­ 13.00
Ings hjälpmedel tillåtna
8 uppgifter
1. Ordna följande funktioner av N i den ordning de växer.
N3
, N log N, 2N
, 10 N, (N log N)2
, log N, loglog N, N loglog N, log2
N
2. Nedan visas ett AA-träd. Trädet innehåller elementen 14, 16, 21, 30, 36, 44, 55, 62,
66, 70, 78, 82, 85, 90.
a) Rita trädet med rätt element i rätt nod.
b) Ange elementen i den ordning de besöks vid en prefix-traversering av trädet.
c) Rita trädet som det ser ut efter insättning av 12.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
3. Nedan visas en heap, som lagras i en vektor..
a) Visa hur elementen ligger i vektorn.
b) Visa hur heapen nedan ser ut efter insättning av 25.

  

Source: Andersson, Arne - Department of Information Technology, Uppsala Universitet

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences