Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Nr 3. 2010 | Tidningen fr Chalmers alumner TEMA TRANSPORT
 

Summary: Nr 3. 2010 | Tidningen för Chalmers alumner
TEMA TRANSPORT
Hetast inom elproduktion
är användandet av IT
för eldistribution.
Smartare elnät
för en bättre
eldistribution
Staden med mer än
200 svenska företag.
São Paulo
en svensk
industristad
Fungerande transporter
livsviktigaoch en förutsättning för att lyfta samhälle
från fattigdom till välstånd.
Ansvarig utgivare
Petra Ljung
petra.ljung@chalmers.se
Chefredaktör

  

Source: Almgren, Magnus - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences