Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
IlcrTetoktgirrt, 5,1(,1),199E, 521 532 O 1991Jbv Tlrc Heqretologists' I-t'irgur', Irrc
 

Summary: IlcrTetoktgirrt, 5,1(,1),199E, 521 532
O 1991Jbv Tlrc Heqretologists' I-t'irgur', Irrc
EVOLUTION OF VIVIPARITY IN THE LIZARD GENUS
SCELOPORUS
Flusto R. MfNr>ez-r)E LA Cnuzr, MRtttc;st-eVrr-llc;nAN-SlNr.c Cnuz2, aNl
RogtN M. ANDRE$rs'rr
tl,altrtratrrrio tlc Htrltt:toktgtu. I)tpatlanu:ttttt de Ttxtlogiu, lnstitrtto dc Bitthtgia, Llnitcrsidu Aut6tnnn tlt'Iltitittt, A. P.70-1.J.3,C. P.01510, Mltiut 20. L). F., llixittt
2IlthtlrfttitldtBitlogittrL,luRt1ln'tlut:t:itht,FuliturltltCiattcitt.s'{llil.tr'sitllld
r\Irtritr. :\. P.7()-1'5,i, (:. P. O45l(), ll[riat 20. D. F., trIisic,t
1l)qtuftrttt'ttt ttf Ritiogtl, \'irgirtirt Prl4tcclmit' bt.ytitrttt' orrl Statc Llttittr.sittl, tshck.slxrrg, \.{ 94ofji, (i.SA
ABSI'RA(rf: Acurrtlirrg to tlrt'crrlrlel,viviparitv in srlrirrrrate reptilc's t'r'ohes at higlr
clevatiorrsan 'fhe
lizarrl gerrrrsSr:r,/oporrrslrerslreen rrst'rlto srrppoft this nr spr:r'it,sitrc filrrrtl at lriglrt:r elevttir>rtsthiur oviprtrotts spct'ies. For t'xltrrple, in thc scalztrisspecies
gr()up.a viviparorrsspt' rt,c'errtlitt'ratrrreto t'vrlrrrtt lirrrr :rspec:tsof tlre errrlrrti clrrtlerltlrrrt(l) r'iviptrlih lras errrlvt' rrol t'urllt'tl at higlr latiturrsspeciesftrrrrrrlat high latitrr

  

Source: Andrews, Robin - Department of Biological Sciences, Virginia Tech

 

Collections: Environmental Sciences and Ecology