Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
1. z#rthelyi dolgozat sz#melm#letb#l 2000. okt#ber 18.
 

Summary: 1. z#rthelyi dolgozat sz#melm#letb#l

2000. okt#ber 18.A feladatokra adott valamennyi v#lasz#t indokolja (indokl#s n#lk#li eredm#nyk#z*
*l#s#rt nem j#r

pont). Ha felhaszn#l egy-egy az el#ad#son vagy gyakorlaton szerepelt t#telt, po*
*ntosan fogalmazza

azt meg, #s vil#gosan mutasson r#, milyen szereposzt#sban k#vetkezik bel#le a k*
*#v#nt #ll#t#s ill.

annak valamely r#sze. K#rj#k, hogy mindegyik feladatra adand# megold#s#t k#l#n_*

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics