Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleV" --2010/9/22 --14:21 --page 367 --#369 Module 24 Partiele differentiaalvergelijkingen
 

Summary: "mapleV" -- 2010/9/22 -- 14:21 -- page 367 -- #369
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 24 Partišele differentiaalvergelijkingen
Partišele differentiaalvergelijkingenOnderwerp
pdsolve, dchange, animate, buildExpressies
PDEtools, plotsBibliotheken
Module 21.Zie ook
24.1 Eerste orde lineaire partišele dif-
ferentiaalvergelijkingen
De algemene vorm van een eerste orde lineaire partišele differentiaal-
vergelijking in het vlak is
a(x, y) ux + b(x, y) uy + c(x, y) u = f(x, y) , (24.1)
met ux en uy de partišele afgeleiden van de functie u naar x en y

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering