Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleV" --2010/7/12 --14:02 --page 115 --#117 Module 9 Plaatjes in twee dimensies
 

Summary: "mapleV" -- 2010/7/12 -- 14:02 -- page 115 -- #117
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 9 Plaatjes in twee dimensies
Onderzoek van (grafieken van) functies en (vlakke) krommen.Onderwerp
VWO-stof over functieonderzoek.Voorkennis
plot, display, implicitplot, polarplot, listplot,Expressies
pointplot, textplot, cat, convert, string, animate,
animatecurve
plots, plottoolsBibliotheken
meting1.datBestanden
Module 8.Zie ook
9.1 Het tekenen van grafieken
EŽen grafiek. We kunnen een grafiek tekenen van een functie f met

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering