Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Gebruikershandleiding voor BusinessObjects EnterpriseTM
 

Summary: Gebruikershandleiding voor
BusinessObjects EnterpriseTM
Infoview XI Versie 2
BusinessObjects Enterprise XI Versie 2
Copyright 2007 Business Objects. Alle rechten voorbehouden. Business Objects is de eigenaar van
de volgende octrooien in de V.S. die betrekking kunnen hebben op producten die door
Business Objects worden aangeboden en gelicentieerd: 5,555,403; 6,247,008; 6,289,352;
6,490,593; 6,578,027; 6,768,986; 6,772,409; 6,831,668; 6,882,998 en 7,139,766.
Artikelnummer Business Objects en het Business Objects-logo, BusinessObjects, Crystal
Reports, Crystal Xcelsius, Crystal Decisions, Intelligent Question, Desktop Intelligence,
Crystal Enterprise, Crystal Analysis, Web Intelligence, RapidMarts en BusinessQuery zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Business Objects in de Verenigde
Staten en/of andere landen. Alle hierin genoemde namen kunnen de handelsmerken zijn van
de respectieve eigenaren.
Software van
derde partijen
Business Objects-producten in deze versie bevatten mogelijk herdistributies van software die
in licentie is genomen van derde partijen. Sommige van deze afzonderlijke onderdelen zijn
mogelijk ook beschikbaar onder andere licenties. Een onvolledige lijst met derde partijen die
om erkenning hebben verzocht of deze hebben toegestaan, evenals vereiste mededelingen,

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering