Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW08/SSB/PK/176/ml
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW08/SSB/PK/176/ml
Datum : 21 januari 2008
Tentamen Calculus I
Vakcode 152100 voor TW.
Dinsdag 29 januari 2008, 09.00 - 12.00, Spiegel 3.
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden voor controle.
1. Bepaal
lim
x
x - 1
x + 2
2x+3
2. a. Gegeven is de functie f met f(x) > 0 voor alle x.
Verder geldt lim
xa
f(x) = L (L > 0).
Bewijs met behulp van de definitie voor limiet
lim

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering