Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
LINDO/LINGO -een korte introductie LINDO/LINGO is een tool/softwarepakket met behulp waarvan (geheeltallige) lineaire pro-
 

Summary: LINDO/LINGO - een korte introductie
LINDO/LINGO is een tool/softwarepakket met behulp waarvan (geheeltallige) lineaire pro-
gramma's ((I)LP's) eenvoudig geformuleerd en opgelost kunnen worden. Het is te vinden in de
PC zaalen in de Zilverling (inloggen met vakcode van dit vak, icon LINGO 8) en op de CD-rom
bij het boek van Winston.
Een (I)P is een optimalisatie probleem, waarbij een lineaire doelfunctie onder gegeven lineaire
voorwaarden en beperkingen voor de beslissingsvariabelen gemaximaliseerd of geminimaliseerd
wordt.
Voorbeeld:
max z = 3x1 + 2x2
subject to x1 + x2 80
-x1 + 2x2 40
x1 40
x1 0
x2 N
Hierbij zijn x1, x2 de beslissingsvariabelen, 3x1 +2x2 de doelfunctie, x1 +x2 80 en -x1 +2x2
40 de lineaire voorwaarden en 0 x1 40 en x2 N de beperkingen voor de beslissingsvari-
abelen.
Het formulerings- en oplossingsproces bestaat in principe uit 3 stappen:
1. Formuleren van het gegeven (I)LP met behulp van de modelleertaal LINGO (een korte

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering