Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW08/SSB/PK/188/ml
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW08/SSB/PK/188/ml
Datum : 27 februari 2009
Tentamen Calculus I voor TW - vakcode 152100
Vrijdag 31 oktober 2008, 09.00 - 12.00 uur, Sportcentrum
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
1. Bepaal met behulp van de Stelling van l'Hospital (controleer de voorwaarden)
lim
x0
cos 3x - cos x
x2
2. a. Gegeven is lim
xa
f(x) = L (L > 0). Bewijs met behulp van de definitie van limiet:
lim
xa
1
f(x) = 1
L
b1. Formuleer de middelwaardestelling (Mean Value Theorem).

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering