Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW2004/AAMP/01/avdm
 

Summary: ŘAfdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2004/AAMP/01/avdm
Datum : 15 maart 2004
Vak : Vectoranalyse voor BMT
Vakcode : 151086
Datum : vrijdag 19 maart 2004
Tijdstip : 13:30 - 16:30 uur
Plaats : INF Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. In Cartesische co¨ordinaten zijn gegeven de punten
a = (-2, 0, 3), b = (3, 1, -4), c = (-1, 3, 2) en d = (-4, 1, 6).
(a) Laat zien dat de punten a, b, c en d in hetzelfde vlak liggen;
Toelichting: Afhankelijk van de gekozen aanpak kan het handiger zijn om dit onderdeel
na onderdeel (b) (en (c)) te maken.
Noem het in (a) bedoelde vlak V .
(b) Bepaal een parametervoorstelling van V ;

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering