Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
A lineris algebra alkalmazsai 2010/2011. II. flv A flv sorn a lineris algebra nhny alkalmazsrl lesz sz pl. a kombinatori-
 

Summary: A lineáris algebra alkalmazásai 2010/2011. II. félév
Az el®adás
A félév során a lineáris algebra néhány alkalmazásáról lesz szó pl. a kombinatori-
kában, számelméletben, geometriában, testelméletben, numerikus módszerekben stb. Az
els® éves Algebra 2 tárgy anyagán kívül megismerkedünk még a lineáris algebra geometriai
vonatkozásaival is (az euklideszi terek elméletén keresztül).
Az egyes el®adások vázlatos tartalmát az alábbi címr®l lehet majd letölteni:
http://www.cs.elte.hu/agoston/bboard/la11tav/eloadas.html
A vizsga
A félévet írásbeli vizsga zárja. Az elméleti anyagról nemcsak a hallott deníciók és té-
telek, valamint bizonyítások visszamondásával kell majd számot adni: a vizsgadolgozat azt
is mérni kívánja, hogy az anyag megtanulása párosult-e a fogalmak megértésével. Éppen
ezért a vizsgára nemcsak az el®adások, hanem a gyakorlatok anyagát is át kell ismételni.
A vizsga pontos formáját a félév vége felé fogom rögzíteni, s igyekszem egy mintadol-
gozattal szemléltetni.
A vizsgák tervezett id®pontja:
.. 2011. május 31. (kedd), 811: Déli 0-821 (Bolyai terem) (ill. 0-803), 0-822
.. 2011. június 14. (kedd) 811: Északi -1.75 (Konferenciaterem), 0.89
.. 2011. július 5. (kedd), 811: Déli 0-821 (Bolyai terem) (ill. 0-803), 0-822
Az utolsó id®pont (els®sorban) utóvizsgázóknak van fönntartva. Annak tehát, aki

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics