Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
A-MAGASINET 23. SEPTEMBER 2011 A-MAGASINET 23. SEPTEMBER 2011 For 410 millioner r siden
 

Summary: A-MAGASINET 23. SEPTEMBER 2011 A-MAGASINET 23. SEPTEMBER 2011
30
68
33
76
For 410 millioner år siden
var Vestlandsfjellene gigantiske.
I restene av dem har
forskere nylig funnet
diamanter.
GEOVITEN
Fjellkjeder
dannes når
kontinental
plater kolli
derer. Når
de glir fra
hverandre,
kollapser
fjellkjedene.

  

Source: Andersen, Torgeir Bjørge - Centre for Physics of Geological Processes & Department of Geosciences, Universitetet i Oslo

 

Collections: Geosciences