Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Alexin Zoltn Szablyalap gpi tanulsi mdszerek
 

Summary: Alexin Zoltán
Szabályalapú gépi tanulási módszerek
és alkalmazásaik természetes nyelvi
problémák megoldására
Doktori értekezés
Témavezet : Gyimóthy Tibor, PhD
Informatika Doktori Program
Szegedi Tudományegyetem
2002
2
Szabályalapú gépi tanulási módszerek és alkalmazásaik természetes nyelvi problémák megoldására
Tartalomjegyzék
1. BEVEZETÉS..............................................................................................................................................5
2. SZABÁLYALAPÚ GÉPI TANULÁSI MÓDSZEREK........................................................................11
2.1. DÖNTÉSI FÁK TANULÁSA, AZ ID3 ALGORITMUS...................................................................................11
2.1.1. A döntési fával ekvivalens szabályrendszer..................................................................................14
2.1.2. Az ID3 algoritmus helye a tanuló algoritmusok között ................................................................15
2.2. LOGIKAI PROGRAMOK TANULÁSA (ILP) ..............................................................................................16
2.3. INDUKTÍV TANULÁSI MÓDSZEREK........................................................................................................18
2.3.1. A szekvenciális lefedési algoritmus..............................................................................................18

  

Source: Alexin, Zoltán - Institute of Informatics, University of Szeged

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences