Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: EHA-KD: Alg. 2 kzpszint --2009. tavasz
 

Summary: NÉV: EHA-KÓD:
Alg. 2 középszint -- 2009. tavasz
1. zárthelyi dolgozat: 2009. márc. 27.
Mindegyik feladat teljes megoldása 6 pont. Indoklás nélküli eredményközlésért nem jár pont.
(A dolgozat -- nem hivatalos -- ,,osztályzata" a pontszámok összegének hatodrésze.)
1. Legyen
A = x1 x2 x3 x4 R1×4
| x1 + x2 = x3, és x2 + x3 = x4 .
Ekkor A altér (ezt nem kell bizonyítani). Adja meg A egy bázisát.
2. Legyen V vektortér R fölött, és a, b, c egy olyan összefügg vektorrendszer V -ben,
amelyben bármely két vektor lineárisan független. Határozza meg az a + b + c , a - b
altér dimenziójának lehetséges értékeit. Minden lehetségesnek tartott értékre adjon is
meg egy-egy konkrét példát.
3. Diagonalizálható-e az az f : R2×2
R2×2
lineáris transzformáció, amelyre f(A) = AT
(az A transzponáltja)?
4. Legyenek f, g Hom (R5
, R4
) lineáris leképezések. Mutassa meg, hogy létezik (végtelen

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics