Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleIV" --2006/7/18 --10:28 --page 431 --#433 Module 28 Procedures
 

Summary: "mapleIV" -- 2006/7/18 -- 10:28 -- page 431 -- #433
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 28 Procedures
Het schrijven van procedures.Onderwerp
Module 3, 7, 8, 25, 26,27.Voorkennis
proc, end proc, local, global, description, tracelast,Expressies
showstat, :-, return, print, evaln, nargs, args,
interface, verboseproc
Module 29, 30Zie ook
28.1 Inleiding
De meeste Maple-commando's hebben de vorm van een procedure-
aanroep. Als men bijvoorbeeld het commando int(2*x, x=0..2);
geeft, past men de procedure met de naam int toe op de argumen-

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering