Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Geometria integral en espais de curvatura holomorfa constant
 

Summary: Geometria integral en espais de curvatura
holomorfa constant
Judit Abardia Bochaca
Octubre de 2009
Mem`oria presentada per aspirar al grau de
Doctor en Ci`encies Matem`atiques.
Departament de Matem`atiques de la Uni-
versitat Aut`onoma de Barcelona.
Directors:
Eduardo Gallego G´omez i Gil Solanes Farr´es
CERTIFIQUEM que la present Mem`oria ha estat realitzada per na
Judit Abardia Bochaca, sota la direcci´o dels Drs. Eduardo Gallego
G´omez i Gil Solanes Farr´es.
Bellaterra, octubre del 2009
Signat: Dr. Eduardo Gallego G´omez i Dr. Gil Solanes Farr´es
´Index
Introduction 1
1 Espais de curvatura holomorfa constant 7
1.1 Primeres definicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Model projectiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  

Source: Abardia, Judit - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics