Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
I II # Jegy NV: ELTE AZONOST
 

Summary: I II # Jegy
NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra 1 (normál): 4. vizsga 2011. február 1.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els®
részb®l nem ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki
sem javítjuk.)
1. Forgassuk el a z = 1 + 2i # C pontot a síkon pozitív irány-
ban 270 # -kal. Adjuk meg az így kapott w szám algebrai
alakját.
w =
2. Adjuk meg a z = 1 + 2i
1 - 2i komplex szám képzetes részét.
Im z =
3. Ha z argumentuma 24 # , akkor mennyi
1

z 2
argumentuma?
arg 1

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics