Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. tanri I/5. 10. feladatsor: Lineris egyenletrendszerek 2001. prilis 18. 1. Jellje E az n n-es egysgmtrixot. Keressnk olyan n n-es A, B, C vals mtrixokat, melyekre
 

Summary: Mat. tanári I/5. 10. feladatsor: Lineáris egyenletrendszerek 2001. április 18.
1. Jelölje E az n × n-es egységmátrixot. Keressünk olyan n × n-es A, B, C valós mátrixokat, melyekre:
a) van olyan k, hogy Ak
= E, és A = ±E;
b) van olyan k, hogy Bk
= 0, és B = 0;
c) C2
= C, és C = 0, E.
2. Állapítsuk meg, az alábbi összefüggések közül melyek igazak tetsz®leges A és B n×-es mátrixokra (I min-
denütt a megfelel® méret¶ egységmátrixot jelöli):
a) (A + B)
2
= A2
+ 2AB + B2
;
b) (A + I)
3
= A3
+ 3A2
+ 3A + I;

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics