Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Sheets K&S voor INF HC 8: Hoofdstuk 10
 

Summary: Sheets K&S voor INF
HC 8: Hoofdstuk 10
Statistiek deel 1: Schatten
HC 9: Betrouwbaarheidsintervallen
HC 10: Toetsen van hypothesen
Voorbeeld 1: het schatten van de verwachting
: het populatiegemiddelde
POPULATIE
Gemiddelde
STEEKPROEF
waargenomen gemiddelde:
x de schatting van : een getal
n
1
in
i 1
x x


Kansmodel aselecte steekproef:

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering