Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Seznami, vektorji in matrike Tokrat bomo spoznali osnovne metode za delo s seznami, tabelami, vektorji in matrikami. V Mathematici so seznami in tabele ista podatkovna
 

Summary: Seznami, vektorji in matrike
Tokrat bomo spoznali osnovne metode za delo s seznami, tabelami, vektorji in matrikami. V Mathematici so seznami in tabele ista podatkovna
struktura, matrike pa so seznami seznamov.
Anonimne (neimenovane) funkcije
Matematicno preslikavo, ki preslika x v izraz e obicajno zapisemo
x # e
in preberemo "x se preslika v e". (Primer: x # x + x2
) V Mathematici zapisemo tako preslikavo kot Function@x, eD. Ce ima funkcija vec neodvisnih
spremenljivk, jih nastejemo v zavitih oklepajih. Takim preslikavam pravimo neimenovane ali anonimne funkcije.
Function@x, eD funkcija, ki preslika x v e
Function@8x1, ..., xn<, eD funkcija, ki preslika Hx1, ..., xnL v e
Uporabljamo jo povsem enako, kot navadne (imnovane) funkcije:
g@x_D := x + x2
g@3D
12
Function[x, x+x^2][3]
12
h@x_, y_D := x + y - x y
h@3, 5D
-7

  

Source: Andrews, Peter B. - Department of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University

 

Collections: Mathematics