Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Inleiding Wiskundige Systeemtheorie voor Informatici (vakkode 156057)
 

Summary: Inleiding Wiskundige Systeemtheorie
voor Informatici (vakkode 156057)
Voorjaar 1998
Herziene versie voorjaar 1999
Tweede herziene versie voorjaar 2000
Derde herziene versie voorjaar 2001
Vierde herziene versie voorjaar 2002
Vijfde herziene versie voorjaar 2003
Arjan van der Schaft
Faculteit der Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente


Inhoudsopgave
Voorwoord 1
1 Dynamische systemen met ingangen en uitgangen 5
1.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Ingangs­toestands­uitgangssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1 Ingangs­toestands­uitgangssystemen in discrete tijd . . . . . . . 7
1.2.2 Ingangs­toestands­uitgangssystemen in continue tijd . . . . . . 11

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering